حوزه معاونت بهداشتی

 

1. ستاد گسترش و هماهنگی شبکه ها

1-1) برنامه آموزش بدو خدمت  

1-2) برنامه آموزش ضمن خدمت

1-3)برنامه معرفی بهورز نمونه

1-4)برنامه پزشک خانواده

1-5) برنامه درآمد مراکز بهداشتی درمانی

1-6) برنامه IHNS

1-7) برنامه نظارت مراکز بهداشتی درمانی

1-8) برنامه پذیرش بهورز و سایر نیروهای انسانی

1-9) برنامه خرید و توزیع تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی

1-10) برنامه راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی

1-11) برنامه ثبت مرگ

2. آمار 

2-1) برنامه بهبود صحت و ارسال به موقع آمار از مراکز بهداشتی درمانی

2-2) برنامه ارتقا شاخص های بهداشتی درمانی

3. آموزش سلامت

3-1) برنامه ارزشیابی ساختاری

3-2) برنامه داوطلبین بسیج سلامت

3-3) برنامه آموزش متکی بر شواهد

3-4) برنامه هفته سلامت

3-5) برنامه مشارکت پزشک و مامای خانواده

3-6) برنامه آموزش طلاب

3-7) برنامه توانمند سازی پرسنل

4. جلب مشارکت های مردمی

4-1) برنامه داوطلبین عشایر

4-2) برنامه داوطلبین متخصص

4-3) برنامه جلب مشارکت مردمی  

4-4) برنامه داوطلبین نهضت سواد آموزی

5. بهداشت خانواده

5-1) برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر 

5-2) برنامه تنظیم خانواده

5-3) برنامه کودک سالم

5-4) برنامه مانا

5-5) برنامه مادران

5-6) برنامه نوزادان

5-7) برنامه زنان

5-8) برنامه سالمندان

5-9) برنامه مرگ کودکان زیر 5 سال

6. تغذیه

6-1) برنامه بهبود تغذیه جامعه

6-2) برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان

6-3) برنامه پیشگیری از سوء تغذیه کودکان زیر 8 سال

7. بهداشت مدارس

7-1) برنامه آموزش در مدارس

7-2) برنامه بهداشت دهان و دندان

7-3) برنامه پیشگیری از حوادث در مدرسه

7-4) برنامه معاینات دانش اموزان

7-5) برنامه مشارکت با واحدها

7-6) برنامه پدیکوزیس

7-7) برنامه بهداشت دوران بلوغ

7-8) برنامه شیر مدارس

7-9) برنامه واکسیناسیون توام دانش آموزان اول دبیرستان

7-10) برنامه مراقبت بیمارهای واگیر دانش آموزان

8. بهداشت دهان و دندان

8-1) برنامه ارائه خدمات پیشگیری و درمانی دندانپزشکی

8-2) برنامه ارائه خدمات پیشگیری و درمانی دندانپزشکی برای گروه های آسیب پذیر

8-3) برنامه آموزش کنترل عفونت در مراکز دندانپزشکی

9. بهداشت محیط

9-1) برنامه آب و فاضلاب

9-2) برنامه اماکن بین راهی

9-3) برنامه بهداشت محیط شهری

9-4) برنامه اماکن عمومی مشمول و غیر مشمول

9-5) برنامه مراکز تهیه و توزیع  مواد غذایی

9-6) برنامه بهداشت محیط مدارس

9-7) برنامه بهداشت محیط مناطق روستایی

9-8) برنامه بهداشت محیط بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی

9-9) برنامه کنترل دخانیات

9-10) برنامه ادغام بهداشت مواد غذایی

9-11) برنامه مبارزه با ناقلین

9-12) برنامه حذف جوش شیرین در نان

10. بهداشت حرفه ای

10-1) برنامه معاینات کارگران

10-2) برنامه بهسازی انبارهای مواد شیمیایی

10-3) برنامه پروفایل شیمیایی

10-4) برنامه ارگونومی

10-5) برنامه کنترل عامل زیان آور گرد و غبار

10-6) برنامه کنترل عامل زیان آور روشنایی

10-7) برنامه کنترل عامل زیان آور صدا

10-8) برنامه کنترل عامل زیان آور سیلیس

11. مرافبت بیماری های واگیر

11-1) برنامه مراقبت فلج شل حاد

11-2) برنامه مراقبت هاری

11-3) برنامه مراقبت HIV& AIDS

11-4) برنامه مراقبت کالاآزار

11-5) برنامه مراقبت مالاریا

11-6) برنامه مراقبت بیماری های روده ای

11-7) برنامه مراقبت مننژیت

11-8) برنامه مراقبت سالک

11-9) برنامه مراقبت سل

11-10) برنامه مراقبت سرخک

11-11) برنامه مراقبت بیماری های مقاربتی

11-12) برنامه مراقبت تب مالت

11-13) برنامه مراقبت واکسیناسیون

11-14) برنامه مراقبت بیماری های مشترک بین انسان و دام

12. مراقبت بیماری های غیرواگیر

12-1) برنامه ثبت سرطان

12-2) برنامه غربالگری نوزادان

12-3) برنامه پیشگیری از بیماری های قلب و عروق

12-4) برنامه دیابت و فشارخون

12-5) برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث

12-6) برنامه تالاسمی

13. بهداشت روان 

13-1) برنامه پیشگیری از اعتیاد

13-2) برنامه مداخلات روانی اجتماعی در بلایای طبیعی

13-3) برنامه آموزش مهارتهای زندگی

13-4) برنامه بهبود روابط خانواده

13-5) برنامه بهداشت روان

14. آزمایشگاه

14-1) برنامه ارتقا کیفی

14-2) برنامه راه اندازی واحدهای آزمایشگاهی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-3-9 11:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ