• نظارت و ارزشیابی
      ================== 
عنوان منبع
Developing a prioritisation framework in an English Primary Care

NHS Health Economics Support Programme2006

ارزیابی عملکرد مدیران و کا کنان دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور  مرکز مدیریت توسعه تحول اداری1392
 مصوبه هیئت وزیران (برنامه ریزی)  
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 10:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ