سری اسلاید های کارگاه آموزشی برنامه ریزی عملیاتی برای معاونین بهداشتی استان
 
برنامه ریزی عملیاتی و عوامل موفقیت و شکست آن
آقای دکتر جولایی
  powerpointx20logo.jpg]
  
 
بیان مسئله و تجزیه و تحلیل مشکل
آقای دکتر شریفی
  powerpointx20logo.jpg]
انتخاب راهکار و اهداف عملیاتی
آقای دکتر کسایی
powerpointx20logo.jpg]  
فعالیتهای اجرایی
آقای دکتر همتی
  powerpointx20logo.jpg]
پایش و ارزشیابی
خانم دکتر کازرونی
  powerpointx20logo.jpg]

  

 
 
 
اين سري اسلايد با هدف آشنايي مديران معاونت درمان دانشگاه و به منظور آشنايي با شكل و محتوي برنامه عملياتي در يك جلسه يك و نيم ساعته تهيه و ارائه گرديده است .
  powerpointx20logo.jpg]
  اسلایدهای کارگاه آموزشی برنامه ریزی عملیاتی بیمارستان های استان فارس 11و 12 دی ماه 85
  powerpointx20logo.jpg]
  مجموعه آموزشی برنامه ریزی عملیاتی بیمارستان در استان فارس
  اسلایدهای کارگاه آموزشی برنامه ریزی عملیاتی معاونين و مديران فرهنگي دانشگاه بهمن و اسفند 88
powerpointx20logo.jpg] 
  روش نگارش برنامه عملياتي
 
powerpointx20logo.jpg]  
اسلایدهای کارگاه آموزشی برنامه ریزی عملیاتی رابطان فرهنگي و روابط عمومي دانشگاه  اسفند 89 powerpointx20logo.jpg]


 

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-20 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ