برنامه ریزی:
===========

 برنامه ریزی استراتژیک 

عنوان منبع
NHS health economics support program
Prioritise Public Health Problems   Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2013
نقشه جامع علمی سلامت 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1389 
تفکر و اقدام در برنامه ریزی استراتژیک   جان. ام. برایسون، برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی، ترجمه: دکتر عباس منوریان ،گردآورنده مژده رحمتی
مدیریت استراتژیک، هنر مدیران کل
 1- توسعه مهارت های رهبری، دکتر سید جمال الدین طبیبی، دکتر محمدرضا ملکی
 2- مدیریت استراتژیک برای مدیران ارشد، دکتر سید جمال الدین طبیبی، دکتر محمدرضا ملکی
3- تیم موثر، ترجمه : دکتر سید جمال الدین طبیبی، دکتر محمدرضا ملکی
4- اجرای برنامه استراتژیک، دکتر سید جمال الدین طبیبی، دکتر محمدرضا ملکی
5- برنامه ریزی استراتژیک و سنجش عملکرد، دکتر سید جمال الدین طبیبی، دکتر محمدرضا ملکی
6- برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی، گردآوری و تنظیم: جان. ام. برایسون، مترجم: دکتر عباس منوریان ،گردآورنده مژده رحمتی                                                                                                    
مبانی وراهنمای برنامه ریزی استراتژیک
 
دنیس لیندسی ولز، ترجمه دکتر سید جمال الدین طبیبی، دکتر محمد رضا ملکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،گردآورنده مژده رحمتی
رسانه هاو ارتباطات گردآورنده: مژده رحمتی
نامه وزارتخانه در خصوص برنامه ریزی استراتژیک وزارت بهداشت و درمان آموزش  و پزشکی

 شش پرسش مهم در برنامه ریزی استراتژیک

 

 نویسنده :برایان تریسی، ترجمه :ژان بقوسیان، تنظیم :مژده رحمتی
برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر كيفيت

مباني مديريت كيفيت تاليف دكتر ابوالفتح لامعي ،  برنامه ريزي راهبردي درمراقبتهاي بهداشتي نوشته برنارد . هوراك، مترجم :  دكتر ابوالفتح لامعي ،  مديريت استرا تژيك نوشته فردآر . ديويد ترجمه دكتر علي پارسيان ودكتر سيد محمد  اعرابي- برنامه ريزي راهبردي مبتني بر كيفيت، محمدحسين مقصودي كارشناس اقتصاد و برنامه ريز، تنظیم :مژده رحمتی

چک لیست  برنامه ریزی استراتژیک وزارت بهداشت و درمان آموزش و پزشکی


  

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 10:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ