نام نام خانوادگي

سمت 

دكتر آذر

رييس  مرکز سیاستگذاری ،برنامه ريزي  دانشگاه

دكترلعبت صالحی

جانشین رییس مرکز سیاستگذاری ،برنامه ريزي و تحول اداری دانشگاه

مریم زارعكارشناس برنامه ريزي
زهرا مسعودیكارشناس برنامه ريزي
محمد مرادیكارشناس برنامه ريزي
بهاره فقيه
مسؤول دفتر
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-4 10:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ