مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز "
    

سياستگذاري سلامت مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي در سطوح سياستگذاري و تصميم گيري بهداشت و درمان است که تمامی اقدامات بخش دولتی ، خصوصی و سازمان های داوطلبانه که بر سلامت تاثیر گذارند را در بر می گیرد.اساس سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، تلاش نظام مند برای فراهم ساختن و استفاده از  بهترین و در دسترس ترین شواهد علمی و تجربی از منابع معتبر در تصمیم گیری برای برنامه ریزی ،اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه ها است . در این راستا پافشاری بر ارتقای گزارش دهی از تجربیات موفق، و تبادل دانش و معلومات، به گردآوری اطلاعات جامع ، مبتنی بر واقعیت ، معتبر و به هنگام منجر خواهد شد.

خط مشی مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه علوم پزشکی شیراز کمک به سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و خرد جمعی درجهت ارتقای سلامت و ارائه خدمات هزینه اثربخش می باشد. 

 

  برنامه ریزی توسعه ای

مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز

tehran2.jpg

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-11 11:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ